March 20, 2023 10:21 pm

நுரையீரல் ஆரோக்கியத்துக்கான

நுரையீரல் ஆரோக்கியத்துக்கான பயிற்சி!

கொரோனா வைரஸ் நம்முடைய நுரையீரல் உயிரணுக்களை பாதிப்பதன் மூலமும், அவற்றின் செயல்பாடுகளை சீர்குலைப்பதன் மூலமும் உடம்பில் ஆக்சிஜன் அளவை குறைப்பதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க..

நுரையீரல் ஆரோக்கியத்துக்கான பயிற்சி!

கொரோனா வைரஸ் நம்முடைய நுரையீரல் உயிரணுக்களை பாதிப்பதன் மூலமும், அவற்றின் செயல்பாடுகளை சீர்குலைப்பதன் மூலமும் உடம்பில் ஆக்சிஜன் அளவை குறைப்பதாக

மேலும் படிக்க..