December 2, 2023 6:42 pm

நோட்டு

இந்தியாவில் இனி 2000 ரூபாய் நோட்டுகளைப் பயன்படுத்தமுடியாது

இந்தியாவில் இனி 2000 ரூபாய் நோட்டுகளைப் பயன்படுத்தமுடியாது

இந்தியாவில் 2000 ரூபாய் நோட்டின் புழக்கம் நேற்றுடன் முடிவுக்கு வந்தது. கள்ளச் சந்தையில் பணப்புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த இந்தியாவில் முன்பு புழக்கத்திலிருந்த 500

மேலும் படிக்க..
இந்தியாவில் இனி 2000 ரூபாய் நோட்டுகளைப் பயன்படுத்தமுடியாது

இந்தியாவில் இனி 2000 ரூபாய் நோட்டுகளைப் பயன்படுத்தமுடியாது

இந்தியாவில் 2000 ரூபாய் நோட்டின் புழக்கம் நேற்றுடன் முடிவுக்கு வந்தது. கள்ளச் சந்தையில் பணப்புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த இந்தியாவில் முன்பு புழக்கத்திலிருந்த

மேலும் படிக்க..