December 3, 2023 12:38 am

நோயெதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும்

நோயெதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் மாதுளை தோல் தேநீர்!

தேவையான பொருட்கள்மாதுளை தோல் – 1 பழத்தினுடையதுஆரஞ்சு தோல் அல்லது லெமன் தோல் – 1 பழத்தினுடையதுதுருவிய இஞ்சி – 1

மேலும் படிக்க..

நோயெதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் மாதுளை தோல் தேநீர்!

தேவையான பொருட்கள்மாதுளை தோல் – 1 பழத்தினுடையதுஆரஞ்சு தோல் அல்லது லெமன் தோல் – 1 பழத்தினுடையதுதுருவிய இஞ்சி –

மேலும் படிக்க..