December 3, 2023 1:46 am

பகடைக்காய்கள் ஆக்கக்கூடாது

மக்களைப் பகடைக்காயாக்காதீர்கள்! – எதிர்க்கட்சிகளுக்கு ரணில் எச்சரிக்கை

“உள்நாட்டு கடன் மறுசீரமைப்பு விடயத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் எம்முடன் கைகோக்க வேண்டும். இல்லையேல் தங்களின் பாதையில் செல்ல வேண்டும். அதைவிடுத்து மக்களைப் பகடைக்காய்கள்

மேலும் படிக்க..

மக்களைப் பகடைக்காயாக்காதீர்கள்! – எதிர்க்கட்சிகளுக்கு ரணில் எச்சரிக்கை

“உள்நாட்டு கடன் மறுசீரமைப்பு விடயத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் எம்முடன் கைகோக்க வேண்டும். இல்லையேல் தங்களின் பாதையில் செல்ல வேண்டும். அதைவிடுத்து மக்களைப்

மேலும் படிக்க..