March 20, 2023 10:16 pm

படகோட்டிகள்

458 கிலோ கஞ்சா நெடுந்தீவுக் கடலில் சிக்கியது!

இந்தியாவில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட 458 கிலோகிராம் கஞ்சா நெடுந்தீவுக் கடலில் இன்று காலை கடற்படையினரால் கைப்பற்றப்பட்டது. நெடுந்தீவுக் கடலில் சந்தேகத்துக்கிடமாகப்

மேலும் படிக்க..

458 கிலோ கஞ்சா நெடுந்தீவுக் கடலில் சிக்கியது!

இந்தியாவில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட 458 கிலோகிராம் கஞ்சா நெடுந்தீவுக் கடலில் இன்று காலை கடற்படையினரால் கைப்பற்றப்பட்டது. நெடுந்தீவுக் கடலில்

மேலும் படிக்க..