March 31, 2023 3:16 am

பணிப்பெண்

பணிப்பெண்ணை சித்திரவதை செய்த சிங்கப்பூர் சீமாட்டிகள்

சிங்கப்பூரில் வசித்து வந்த இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த பெண்ணொருவரும் அவரது தாயும் பணிப்பெண்ணை சித்திரவதை செய்து கொலை செய்தமையால் சிறைவாசம் அனுபவிக்கின்றனர்.

மேலும் படிக்க..

பணிப்பெண்ணை சித்திரவதை செய்த சிங்கப்பூர் சீமாட்டிகள்

சிங்கப்பூரில் வசித்து வந்த இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த பெண்ணொருவரும் அவரது தாயும் பணிப்பெண்ணை சித்திரவதை செய்து கொலை செய்தமையால் சிறைவாசம்

மேலும் படிக்க..