March 26, 2023 9:45 am

பணியாற்றிய பெண்

யாழில் நகைக்கடை உரிமையாளரும், பணியாற்றிய பெண்ணும் உயிர்மாய்ப்பு!

யாழ்ப்பாணம் நகர் பகுதியில் உள்ள பிரபல நகைக்கடையின் உரிமையாளரும், அந்த நகைக்கடையில் பணிபுரியும் பெண் ஒருவரும் இன்று தவறான முடிவெடுத்து உயிர்

மேலும் படிக்க..

யாழில் நகைக்கடை உரிமையாளரும், பணியாற்றிய பெண்ணும் உயிர்மாய்ப்பு!

யாழ்ப்பாணம் நகர் பகுதியில் உள்ள பிரபல நகைக்கடையின் உரிமையாளரும், அந்த நகைக்கடையில் பணிபுரியும் பெண் ஒருவரும் இன்று தவறான முடிவெடுத்து

மேலும் படிக்க..