December 10, 2023 5:07 pm

பதவிகளுக்காக

கட்சியில் இருங்கள்; இல்லையேல் வெளியேறுங்கள்! – சகாக்களுக்கு சஜித் எச்சரிக்கை

“நாம் பதவிகளுக்காக அரசியல் செய்யவில்லை. மாறாக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவே அரசியல் களத்தில் இருக்கின்றோம்” – என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ

மேலும் படிக்க..

கட்சியில் இருங்கள்; இல்லையேல் வெளியேறுங்கள்! – சகாக்களுக்கு சஜித் எச்சரிக்கை

“நாம் பதவிகளுக்காக அரசியல் செய்யவில்லை. மாறாக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவே அரசியல் களத்தில் இருக்கின்றோம்” – என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித்

மேலும் படிக்க..