March 27, 2023 1:42 am

பதவி விலகள்

தே.சு.மு கட்சி பாரளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி விலகள்

தேசிய சுதந்திர முன்னணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் அரசாங்கத்தில் வகிக்கும் பதவிகளிலிருந்து இராஜினாமா செய்துள்ளனர். இன்று (08) நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின்

மேலும் படிக்க..

தே.சு.மு கட்சி பாரளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி விலகள்

தேசிய சுதந்திர முன்னணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் அரசாங்கத்தில் வகிக்கும் பதவிகளிலிருந்து இராஜினாமா செய்துள்ளனர். இன்று (08) நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர்

மேலும் படிக்க..