December 10, 2023 4:03 pm

பதிவு

கூட்டமைப்பைப் பதிவு செய்ய முடியாது! – தமிழரசு ஏகோபித்த தீர்மானம்

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பை அரசியல் கட்சியாகப் பதிவு செய்வதில்லை என இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் மத்திய செயற்குழுக் கூட்டத்தில் ஏகோபித்த தீர்மானம்

மேலும் படிக்க..

கூட்டமைப்பைப் பதிவு செய்ய முடியாது! – தமிழரசு ஏகோபித்த தீர்மானம்

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பை அரசியல் கட்சியாகப் பதிவு செய்வதில்லை என இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் மத்திய செயற்குழுக் கூட்டத்தில் ஏகோபித்த

மேலும் படிக்க..