December 8, 2023 9:29 pm

பனிப்பொழிவு

இங்கிலாந்தில் கடும் பனிப்பொழிவு

இங்கிலாந்தில் கடும் பனிப்பொழிவு; கார்களில் சிக்கிய மக்கள்!

இங்கிலாந்தில் கடும் பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், வாகனங்களில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கவும், சுமார் 2,000 வீடுகளுக்கும் மின்சாரம் வழங்கவும் மீட்பு நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க..

இங்கிலாந்தில் கடும் பனிப்பொழிவு

இங்கிலாந்தில் கடும் பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டுள்ளது. 2010ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர், இந்த மார்ச் மாதமே மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையை இங்கிலாந்து எதிர்கொண்டுள்ளது. இங்கிலாந்து,

மேலும் படிக்க..
இங்கிலாந்தில் கடும் பனிப்பொழிவு

இங்கிலாந்தில் கடும் பனிப்பொழிவு; கார்களில் சிக்கிய மக்கள்!

இங்கிலாந்தில் கடும் பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், வாகனங்களில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கவும், சுமார் 2,000 வீடுகளுக்கும் மின்சாரம் வழங்கவும் மீட்பு நடவடிக்கை

மேலும் படிக்க..

இங்கிலாந்தில் கடும் பனிப்பொழிவு

இங்கிலாந்தில் கடும் பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டுள்ளது. 2010ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர், இந்த மார்ச் மாதமே மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையை இங்கிலாந்து எதிர்கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க..