பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள்

பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் இந்தியாவில் ஊடுருவ திட்டம்!

ஜெய்ஸ்-இ-முகமது பயங்கரவாத இயக்கத்தை சேர்ந்த 5 பயங்கரவாதிகள் எல்லையில் ஊடுருவ தயார் நிலையில், இருப்பதாக உளவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது. எதிர்வரும் சுதந்திரத்தினக் கொண்டாட்டத்தின்

மேலும் படிக்க..

பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் இந்தியாவில் ஊடுருவ திட்டம்!

ஜெய்ஸ்-இ-முகமது பயங்கரவாத இயக்கத்தை சேர்ந்த 5 பயங்கரவாதிகள் எல்லையில் ஊடுருவ தயார் நிலையில், இருப்பதாக உளவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது. எதிர்வரும் சுதந்திரத்தினக்

மேலும் படிக்க..