பிரதமருடனான கலந்துரையாடல்

பிரதமருடனான கலந்துரையாடல் இறுதி முடிவின்றி நிறைவு!

ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள் மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கு இடையில் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தை இறுதி முடிவின்றி நிறைவடைந்துள்ளது. இலங்கை ஆசிரியர்

மேலும் படிக்க..

பிரதமருடனான கலந்துரையாடல் இறுதி முடிவின்றி நிறைவு!

ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள் மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கு இடையில் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தை இறுதி முடிவின்றி நிறைவடைந்துள்ளது. இலங்கை

மேலும் படிக்க..