பிராணாயாமம் செய்வதற்கு முன்

பிராணாயாமம் செய்வதற்கு முன் மறக்கக்கூடாதவை!

பொதுவாக காலை வேளையில் சுத்தமான ஆக்ஸிஜனை சுமந்துவரும் காற்றை ரசித்தப்படி உலாவருவருவது போல் அமைதியான இடத்தில் அமர்ந்து சுவாசித்து செய்யும் பயிற்சி

மேலும் படிக்க..

பிராணாயாமம் செய்வதற்கு முன் மறக்கக்கூடாதவை!

பொதுவாக காலை வேளையில் சுத்தமான ஆக்ஸிஜனை சுமந்துவரும் காற்றை ரசித்தப்படி உலாவருவருவது போல் அமைதியான இடத்தில் அமர்ந்து சுவாசித்து செய்யும்

மேலும் படிக்க..