பிரான்சில் இருந்து ரஃபேல் போர் விமானங்கள்

பிரான்சில் இருந்து ரஃபேல் போர் விமானங்கள் இந்தியா வந்து சேர்ந்தன!

பிரான்சிடம் இருந்து கொள்வனவு செய்யப்பட்டுள்ள மேலும் மூன்று ரஃபேல் போர் விமானங்கள் இந்தியாவிற்கு கொண்டவரப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனவே 26 ரஃபேல் போர் விமானங்கள்

மேலும் படிக்க..

பிரான்சில் இருந்து ரஃபேல் போர் விமானங்கள் இந்தியா வந்து சேர்ந்தன!

பிரான்சிடம் இருந்து கொள்வனவு செய்யப்பட்டுள்ள மேலும் மூன்று ரஃபேல் போர் விமானங்கள் இந்தியாவிற்கு கொண்டவரப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனவே 26 ரஃபேல் போர்

மேலும் படிக்க..