June 5, 2023 12:06 pm

பெண்கள் அமைப்பு

சஜித்தை ஜனாதிபதியாக்கியே தீருவோம்! – ஹிருணிகா சபதம்

“ஜனாதிபதிப் பதவியிலிருந்து கோட்டாபய ராஜபக்சவை பெண்கள் சக்தியே வெளியேற்றியது. இதில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பெண்கள் அமைப்பு முக்கிய இடத்தை வகித்தது.

மேலும் படிக்க..

சஜித்தை ஜனாதிபதியாக்கியே தீருவோம்! – ஹிருணிகா சபதம்

“ஜனாதிபதிப் பதவியிலிருந்து கோட்டாபய ராஜபக்சவை பெண்கள் சக்தியே வெளியேற்றியது. இதில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பெண்கள் அமைப்பு முக்கிய இடத்தை

மேலும் படிக்க..