June 9, 2023 10:07 am

பேரம் பேசும் முயற்சி

ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் 20 கோடி ரூபா! – ரணில் சதி என்கிறார் சஜித்

“சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தி ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் உறுப்பினர்கள் அரசிடம் செல்வதாக வரும் போலிச் செய்திகளை உருவாக்கி நாட்டின் பிரதான எதிர்க்கட்சியான

மேலும் படிக்க..

ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் 20 கோடி ரூபா! – ரணில் சதி என்கிறார் சஜித்

“சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தி ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் உறுப்பினர்கள் அரசிடம் செல்வதாக வரும் போலிச் செய்திகளை உருவாக்கி நாட்டின் பிரதான

மேலும் படிக்க..