June 2, 2023 1:08 pm

பொக்கிசம்

பொக்கிசம்: 1960 யாழ்ப்பாண விமான நிலையம்: நினைவுக் கிளறல்

இப் புகைப்படம் 1960ஆம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்டது. அன்றைய யாழ்ப்பாண விமான நிலையம். அண்மையில் யாழ்ப்பாணத்தில் சர்வதேச விமான நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

மேலும் படிக்க..

பொக்கிசம்: 1960 யாழ்ப்பாண விமான நிலையம்: நினைவுக் கிளறல்

இப் புகைப்படம் 1960ஆம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்டது. அன்றைய யாழ்ப்பாண விமான நிலையம். அண்மையில் யாழ்ப்பாணத்தில் சர்வதேச விமான நிலையம் திறந்து

மேலும் படிக்க..