பொடுகு பிரச்சனையில் இருந்து

பொடுகு பிரச்சனையில் இருந்து தலைமுடியை பராமரிப்பது எப்படி?

பொடுகு என்பது வறண்ட தலை அல்லது கிருமி பாதிப்பால் ஏற்படலாம். எக்ஸிமா, சோரியாஸிஸ் பாதிப்பு போன்றவைகளும் காரணமாக இருக்கலாம். பள்ளி செல்லும்

மேலும் படிக்க..

பொடுகு பிரச்சனையில் இருந்து தலைமுடியை பராமரிப்பது எப்படி?

பொடுகு என்பது வறண்ட தலை அல்லது கிருமி பாதிப்பால் ஏற்படலாம். எக்ஸிமா, சோரியாஸிஸ் பாதிப்பு போன்றவைகளும் காரணமாக இருக்கலாம். பள்ளி

மேலும் படிக்க..