June 9, 2023 8:16 am

பொதுசன பெரமுன

யாருக்கு வாக்களிப்பேன்? குமார வெல்கம அதிரடி அறிவிப்பு!

  ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய காட்சியையோ அல்லது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவையோ ஆதரிக்க போவதில்லை என்று கூறியிருக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்

மேலும் படிக்க..

யாருக்கு வாக்களிப்பேன்? குமார வெல்கம அதிரடி அறிவிப்பு!

  ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய காட்சியையோ அல்லது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவையோ ஆதரிக்க போவதில்லை என்று கூறியிருக்கும் பாராளுமன்ற

மேலும் படிக்க..