June 4, 2023 9:20 pm

பொதுநலவாய செயலாளர் நாயகம்

பொதுநலவாய செயலாளர் நாயகம் இலங்கைக்கு விஜயம்!

இலங்கையின் 75 ஆவது தேசிய சுதந்திர தின விழாவில் கலந்துகொள்வதற்காகப் பொதுநலவாய செயலாளர் நாயகம் பட்ரிசியா ஸ்கொட்லாண்ட் அடுத்த வாரம் இலங்கைக்கு

மேலும் படிக்க..

பொதுநலவாய செயலாளர் நாயகம் இலங்கைக்கு விஜயம்!

இலங்கையின் 75 ஆவது தேசிய சுதந்திர தின விழாவில் கலந்துகொள்வதற்காகப் பொதுநலவாய செயலாளர் நாயகம் பட்ரிசியா ஸ்கொட்லாண்ட் அடுத்த வாரம்

மேலும் படிக்க..