June 5, 2023 11:53 am

பொதுமுடக்கத்தில்

தமிழரின் கோரிக்கை நீதிமன்றம் ஊடாகத் தீர்ப்பு! – ரணில் தெரிவிப்பு

“பொதுமுடக்கத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளில் ஒன்று நீதிமன்றத்தின் ஊடாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய கோரிக்கைகள் தொடர்பில் அரசு கவனம் செலுத்துகின்றது.” – இவ்வாறு ஜனாதிபதி

மேலும் படிக்க..

தமிழரின் கோரிக்கை நீதிமன்றம் ஊடாகத் தீர்ப்பு! – ரணில் தெரிவிப்பு

“பொதுமுடக்கத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளில் ஒன்று நீதிமன்றத்தின் ஊடாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய கோரிக்கைகள் தொடர்பில் அரசு கவனம் செலுத்துகின்றது.” – இவ்வாறு

மேலும் படிக்க..