June 9, 2023 8:49 am

பொய்யா விளக்கு

பொய்யா விளக்கு திரைப்படக் காட்சிகள் பிற்போடப்பட்டன!

உங்கள் தொடர்ச்சியான ஆதரவுக்கு நன்றி. இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு முறை, புதன் கிழமையில் எங்கள் திரைப்படம் சார்ந்த விடயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து

மேலும் படிக்க..

இலண்டனில் இரண்டாவது தடவையாக “பொய்யா விளக்கு”

உங்கள் தொடர்ச்சியான ஆதரவுக்கு நன்றி. பொய்யா விளக்கு திரைப்படத்தினை உலகின் பல பாகங்களிலும் திரையிடும் முன்னெடுப்புகளை வெண்சங்கு கலைக்கூடம் ஆரம்பித்துள்ளது.  இது

மேலும் படிக்க..

பொய்யா விளக்கு திரைப்படக் காட்சிகள் பிற்போடப்பட்டன!

உங்கள் தொடர்ச்சியான ஆதரவுக்கு நன்றி. இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு முறை, புதன் கிழமையில் எங்கள் திரைப்படம் சார்ந்த விடயங்களை உங்களோடு

மேலும் படிக்க..

இலண்டனில் இரண்டாவது தடவையாக “பொய்யா விளக்கு”

உங்கள் தொடர்ச்சியான ஆதரவுக்கு நன்றி. பொய்யா விளக்கு திரைப்படத்தினை உலகின் பல பாகங்களிலும் திரையிடும் முன்னெடுப்புகளை வெண்சங்கு கலைக்கூடம் ஆரம்பித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க..