June 9, 2023 9:26 am

பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் விலைகள்

புதிய வரி அமுல்படுத்தப்படுகின்றது

சமூக பாதுகாப்புக்கு பங்களிப்பு வழங்கும் வகையிலான புதிய வரி இன்று சனிக்கிழமை முதல் அமுல்படுத்தப்படுகின்றது. இதன்மூலம், 140 பில்லியன் மேலதிக வருமானத்தை

மேலும் படிக்க..

புதிய வரி அமுல்படுத்தப்படுகின்றது

சமூக பாதுகாப்புக்கு பங்களிப்பு வழங்கும் வகையிலான புதிய வரி இன்று சனிக்கிழமை முதல் அமுல்படுத்தப்படுகின்றது. இதன்மூலம், 140 பில்லியன் மேலதிக

மேலும் படிக்க..