June 5, 2023 11:43 am

பொறிமுறை

தீர்வைக் கையாள பொறிமுறை அவசியம்! – ரெலோ வலியுறுத்து

“சமஷ்டி முறைதான் எமது அரசியல் தீர்வு என்பதில் தமிழ்த் தேசியத் தரப்பினரிடம் தெளிவும் உறுதியும் உள்ளன. ஆனால், அதை அடையும் வழியும்

மேலும் படிக்க..

தீர்வைக் கையாள பொறிமுறை அவசியம்! – ரெலோ வலியுறுத்து

“சமஷ்டி முறைதான் எமது அரசியல் தீர்வு என்பதில் தமிழ்த் தேசியத் தரப்பினரிடம் தெளிவும் உறுதியும் உள்ளன. ஆனால், அதை அடையும்

மேலும் படிக்க..