June 2, 2023 11:49 am

பொறியியல் மாணவி

இங்கிலாந்தில் கடல் அலையில் சிக்கி இந்திய மாணவி பலி

இங்கிலாந்தில் கடல் அலையில் சிக்கி இந்திய மாணவி பலி

இங்கிலாந்தில் கடல் அலையில் சிக்கி உயிரிழந்த இந்திய பொறியியல் மாணவியின் உடல் நாளை ஐதராபாத்துக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. இந்தியாவின் தெலுங்கானா, ஐதராபாத்

மேலும் படிக்க..
இங்கிலாந்தில் கடல் அலையில் சிக்கி இந்திய மாணவி பலி

இங்கிலாந்தில் கடல் அலையில் சிக்கி இந்திய மாணவி பலி

இங்கிலாந்தில் கடல் அலையில் சிக்கி உயிரிழந்த இந்திய பொறியியல் மாணவியின் உடல் நாளை ஐதராபாத்துக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. இந்தியாவின் தெலுங்கானா,

மேலும் படிக்க..