June 5, 2023 11:16 am

பொற்றாசியம்

அச்சி வெல்லம் (சக்கரை)

அச்சி வெல்லம் (சக்கரை) வைத்து மருத்துவ குறிப்பு

அச்சி வெல்லம் (சக்கரை) இது கரும்பிலிருந்து பெறப்படுவது ஆகும் . இது  அடர் பளுப்பு நிறத்தில் காணப்படும் . இதில் சோடியம்,

மேலும் படிக்க..