June 2, 2023 12:59 pm

போகொட

நீரில் மூழ்கிய இரு சகோதரர்களும் சடலங்களாக மீட்பு!

ஹாலிஎல பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட போகொட பகுதியில் நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டுக் காணாமல்போயிருந்த இரு சிறார்களும் இன்று சடலங்களாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர். 10 வயது

மேலும் படிக்க..

நீரில் மூழ்கிய இரு சகோதரர்களும் சடலங்களாக மீட்பு!

ஹாலிஎல பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட போகொட பகுதியில் நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டுக் காணாமல்போயிருந்த இரு சிறார்களும் இன்று சடலங்களாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர். 10

மேலும் படிக்க..