June 9, 2023 8:10 am

போட்டியிடுகின்றனர்

ரணிலின் அமைச்சரவையில் இடம் பிடிக்கப் பலர் போட்டி!

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க தலைமையிலான அமைச்சரவையில் எஞ்சிய அமைச்சுப் பதவிகளுக்காக 10 இற்கும் மேற்பட்டவர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். அரசமைப்பின்படி 30 கெபினட் அமைச்சர்களையே

மேலும் படிக்க..

ரணிலின் அமைச்சரவையில் இடம் பிடிக்கப் பலர் போட்டி!

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க தலைமையிலான அமைச்சரவையில் எஞ்சிய அமைச்சுப் பதவிகளுக்காக 10 இற்கும் மேற்பட்டவர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். அரசமைப்பின்படி 30 கெபினட்

மேலும் படிக்க..