June 4, 2023 8:39 pm

போதகர்கள்

சர்ச்சைக்குரிய போதகர்களுடன் எனக்குத் தொடர்பு இல்லை! – மஹிந்த பதில்

“ஜெரோம் பெர்னாண்டோ மற்றும் உபேர்ட் ஏஞ்சல் ஆகிய போதகர்களை ஒருமுறைதான் சந்தித்துள்ளேன். அவர்களுடன் எனக்கு எவ்வித தொடர்பும் இல்லை.” – இவ்வாறு

மேலும் படிக்க..

சர்ச்சைக்குரிய போதகர்களுடன் எனக்குத் தொடர்பு இல்லை! – மஹிந்த பதில்

“ஜெரோம் பெர்னாண்டோ மற்றும் உபேர்ட் ஏஞ்சல் ஆகிய போதகர்களை ஒருமுறைதான் சந்தித்துள்ளேன். அவர்களுடன் எனக்கு எவ்வித தொடர்பும் இல்லை.” –

மேலும் படிக்க..