June 9, 2023 9:35 am

போராடுவோம்

இனியும் பிரிந்திருக்காமல் இணைந்து போராடுவோம்! – யாழில் வசந்த முதலிகே அழைப்பு

வடக்கு, தெற்கு என இனியும் நாங்கள் பிரிந்து இருக்காமல் இணைந்து செயற்பட வேண்டும் என யாழ்ப்பாணத்தில் அழைப்பு விடுத்தார் அனைத்துப் பல்கலைக்கழக

மேலும் படிக்க..

இனியும் பிரிந்திருக்காமல் இணைந்து போராடுவோம்! – யாழில் வசந்த முதலிகே அழைப்பு

வடக்கு, தெற்கு என இனியும் நாங்கள் பிரிந்து இருக்காமல் இணைந்து செயற்பட வேண்டும் என யாழ்ப்பாணத்தில் அழைப்பு விடுத்தார் அனைத்துப்

மேலும் படிக்க..