மகாராஷ்டிராவிற்கு சிவப்பு

மகாராஷ்டிராவிற்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை!

மகாராஷ்டிராவின் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மும்பை, தானே, புனே, கோலாப்பூர், சதாரா, ரத்னகிரி, ராய்காட் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் 24

மேலும் படிக்க..

மகாராஷ்டிராவிற்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை!

மகாராஷ்டிராவின் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மும்பை, தானே, புனே, கோலாப்பூர், சதாரா, ரத்னகிரி, ராய்காட் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில்

மேலும் படிக்க..