மக்கள் பயன்பெறும் வண்ணம்

மக்கள் பயன்பெறும் வண்ணம் அரசு சேவைகள் அமைய வேண்டும்!

சென்னை: மக்கள் பயன்பெறும் வண்ணம் அரசு சேவைகள் அமைய வேண்டும் என்று மனிதவள மேலாண்மைத்துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.

மேலும் படிக்க..

மக்கள் பயன்பெறும் வண்ணம் அரசு சேவைகள் அமைய வேண்டும்!

சென்னை: மக்கள் பயன்பெறும் வண்ணம் அரசு சேவைகள் அமைய வேண்டும் என்று மனிதவள மேலாண்மைத்துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர்

மேலும் படிக்க..