மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலையின்

மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலையின் ஒரு பகுதிக்கான நிர்மாணப்பணிகள் நிறைவடையும் தருவாயில்!

குறித்த வீதியின் நுழைவாயில் கம்பஹா மாவட்டத்தின் மீரிகமவில் இருந்து வெளியேறும் இடம் குருணாகலில் அமைந்துள்ளது. மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலை திட்டம் நான்கு

மேலும் படிக்க..

மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலையின் ஒரு பகுதிக்கான நிர்மாணப்பணிகள் நிறைவடையும் தருவாயில்!

குறித்த வீதியின் நுழைவாயில் கம்பஹா மாவட்டத்தின் மீரிகமவில் இருந்து வெளியேறும் இடம் குருணாகலில் அமைந்துள்ளது. மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலை திட்டம்

மேலும் படிக்க..