மாட்டு வண்டி ஓட்டிய

மாட்டு வண்டி ஓட்டிய ரம்யா நம்பீசன்!

கதாநாயகிகளில் நடிப்பு மட்டும் அல்லாமல் தனித்திறமையுள்ளவராக இருப்பவர் ரம்யா நம்பீசன். நடிப்போடு பாட்டுப்பாடுவதிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். அவரது பாடல்கள் ரசிகர்களிடையே

மேலும் படிக்க..

மாட்டு வண்டி ஓட்டிய ரம்யா நம்பீசன்!

கதாநாயகிகளில் நடிப்பு மட்டும் அல்லாமல் தனித்திறமையுள்ளவராக இருப்பவர் ரம்யா நம்பீசன். நடிப்போடு பாட்டுப்பாடுவதிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். அவரது பாடல்கள்

மேலும் படிக்க..