October 2, 2023 1:07 pm

முடிகள்

உடம்பில் பிரச்சனை கூறும் உடல் உறுப்பு.

நமது உடம்பில் ஏதேனும் ஒரு பிரச்சனை உருவாவதற்கு, முன்பே நமது உடல் உறுப்புகளில் ஏதேனும் ஒருசில அறிகுறிகள் தென்படும்.ஆனால் அவ்வாறு தென்படும்

மேலும் படிக்க..

உடம்பில் பிரச்சனை கூறும் உடல் உறுப்பு.

நமது உடம்பில் ஏதேனும் ஒரு பிரச்சனை உருவாவதற்கு, முன்பே நமது உடல் உறுப்புகளில் ஏதேனும் ஒருசில அறிகுறிகள் தென்படும்.ஆனால் அவ்வாறு

மேலும் படிக்க..