September 28, 2023 10:43 pm

முட்டி மோதுகின்றனர்

ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் இப்போதே கள மோதல்!

திகதி குறிப்பிடப்படாத ஜனாதிபதித் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக இப்போதே வேட்பாளர்கள் முட்டி மோதுகின்றனர் என்றும், தேர்தலுக்கான வேலையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்றும் அறியமுடிகின்றது. உத்தியோகபூர்வமாக

மேலும் படிக்க..

ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் இப்போதே கள மோதல்!

திகதி குறிப்பிடப்படாத ஜனாதிபதித் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக இப்போதே வேட்பாளர்கள் முட்டி மோதுகின்றனர் என்றும், தேர்தலுக்கான வேலையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்றும் அறியமுடிகின்றது.

மேலும் படிக்க..