October 4, 2023 6:05 pm

முறைசாரா உரையாடல்

புலிகளுடனான போர் மட்டுமே முடிந்தது; ஏனைய போர்கள் தொடர்கின்றன! – ரணில் தெரிவிப்பு

“தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளுடனான போர் மட்டுமே முடிந்தது. ஏனைய போர்கள் தொடர்வதாகவே தோன்றுகின்றது” – என்று ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க தமது ஆலோசகர்களுடனான

மேலும் படிக்க..

புலிகளுடனான போர் மட்டுமே முடிந்தது; ஏனைய போர்கள் தொடர்கின்றன! – ரணில் தெரிவிப்பு

“தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளுடனான போர் மட்டுமே முடிந்தது. ஏனைய போர்கள் தொடர்வதாகவே தோன்றுகின்றது” – என்று ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க தமது

மேலும் படிக்க..