லடாக் எல்லையில் பனிச்சிறுத்தைப்

லடாக் எல்லையில் பனிச்சிறுத்தைப் படையினர் போர் ஒத்திகை!

குறித்த படைகளின் தயார் நிலையைப் பரிசோதிப்பதற்காக 15 ஆயிரம் அடி உயரமான மலைச்சிகரங்களில் இந்த பயிற்சி நடத்தப்பட்டது. மேலும், சீனாவுடன் 1

மேலும் படிக்க..

லடாக் எல்லையில் பனிச்சிறுத்தைப் படையினர் போர் ஒத்திகை!

குறித்த படைகளின் தயார் நிலையைப் பரிசோதிப்பதற்காக 15 ஆயிரம் அடி உயரமான மலைச்சிகரங்களில் இந்த பயிற்சி நடத்தப்பட்டது. மேலும், சீனாவுடன்

மேலும் படிக்க..