December 3, 2023 10:23 am

1001 துவிச்சக்கர வண்டிகள்

வாகரை முதல் கஞ்சிகுடிச்சாறு வரை கிளி பீப்பிளின் துவிசக்கரவண்டிகள் அன்பளிப்பு

கிளிநொச்சி மக்களின் 1001 துவிசக்கரவண்டிகள் அன்பளிப்புத்திட்டம் கிழக்கிற்கும் விஸ்தரிப்பு!  வாகரை வடமுனை முதல் கஞ்சிகுடிச்சாறு வரை ஏழைமாணவர்களுக்கு 100 வண்டிகள் கையளிப்பு!

மேலும் படிக்க..

வாகரை முதல் கஞ்சிகுடிச்சாறு வரை கிளி பீப்பிளின் துவிசக்கரவண்டிகள் அன்பளிப்பு

கிளிநொச்சி மக்களின் 1001 துவிசக்கரவண்டிகள் அன்பளிப்புத்திட்டம் கிழக்கிற்கும் விஸ்தரிப்பு!  வாகரை வடமுனை முதல் கஞ்சிகுடிச்சாறு வரை ஏழைமாணவர்களுக்கு 100 வண்டிகள்

மேலும் படிக்க..