11 கட்ட பேச்சும் தோல்வி மாற்றுவழிகளை

11 கட்ட பேச்சும் தோல்வி மாற்றுவழிகளை தெரிவித்தால் மட்டுமே விவசாயிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை!

புதுடெல்லி: வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்தால் அதற்கான மாற்று வழிகள் என்ன என்பது குறித்து விவசாயிகள் தெரிவித்தால் தான் பேச்சுவார்த்தையை தொடங்க

மேலும் படிக்க..

11 கட்ட பேச்சும் தோல்வி மாற்றுவழிகளை தெரிவித்தால் மட்டுமே விவசாயிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை!

புதுடெல்லி: வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்தால் அதற்கான மாற்று வழிகள் என்ன என்பது குறித்து விவசாயிகள் தெரிவித்தால் தான் பேச்சுவார்த்தையை

மேலும் படிக்க..