December 3, 2023 12:57 am

1200 கோடி ரூபா

தேர்தல் இல்லையேல் 1200 கோடி ரூபா மீதம்! – ‘மொட்டு’ சொல்கின்றது

“இப்போதைய நிலையில் உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தலை ஒத்திப்போடுவதே சரியான முடிவு. தேர்தலை ஆகக்குறைந்தது 6 மாதங்களுக்கு ஒத்திப்போட்டால் 1200 கோடி ரூபா

மேலும் படிக்க..

தேர்தல் இல்லையேல் 1200 கோடி ரூபா மீதம்! – ‘மொட்டு’ சொல்கின்றது

“இப்போதைய நிலையில் உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தலை ஒத்திப்போடுவதே சரியான முடிவு. தேர்தலை ஆகக்குறைந்தது 6 மாதங்களுக்கு ஒத்திப்போட்டால் 1200 கோடி

மேலும் படிக்க..