November 28, 2023 7:01 pm

2வது இருபதுக்கு இருபது போட்டியிலும்

2வது இருபதுக்கு இருபது போட்டியிலும் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றி!

மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான இரண்டவது இருபதுக்கு இருபது போட்டியிலும் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றிபெற்றுள்ளது. நேற்று கராச்சியில் இடம்பெற்ற போட்டியில் நாணய

மேலும் படிக்க..

2வது இருபதுக்கு இருபது போட்டியிலும் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றி!

மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான இரண்டவது இருபதுக்கு இருபது போட்டியிலும் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றிபெற்றுள்ளது. நேற்று கராச்சியில் இடம்பெற்ற போட்டியில்

மேலும் படிக்க..