December 10, 2023 6:01 pm

240 கைதிகளுக்கு ஜனாதிபதி

240 கைதிகளுக்கு ஜனாதிபதி பொது மன்னிப்பு!

வெசாக் பௌர்ணமி தினத்தை முன்னிட்டு 240 கைதிகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஜனாதிபதியின் பொது மன்னிப்பில் இச் சிறைக்கைதிகள் விடுவிக்கப்படுவதாக சிறைச்சாலைகள் ஊடகப் பேச்சாளர்

மேலும் படிக்க..

240 கைதிகளுக்கு ஜனாதிபதி பொது மன்னிப்பு!

வெசாக் பௌர்ணமி தினத்தை முன்னிட்டு 240 கைதிகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஜனாதிபதியின் பொது மன்னிப்பில் இச் சிறைக்கைதிகள் விடுவிக்கப்படுவதாக சிறைச்சாலைகள் ஊடகப்

மேலும் படிக்க..