December 10, 2023 1:31 am

52

தமிழ்நாட்டில், 52,257 கோடி மதிப்பில், 34 புதிய தொழில் முதலீடுகளுக்குஅங்கீகாரம்!

தமிழ்நாட்டில், 52 ஆயிரத்து 257 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான, 34 புதிய தொழில் முதலீட்டுத் திட்டங்களுக்கு, மாநில அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

மேலும் படிக்க..

தமிழ்நாட்டில், 52,257 கோடி மதிப்பில், 34 புதிய தொழில் முதலீடுகளுக்குஅங்கீகாரம்!

தமிழ்நாட்டில், 52 ஆயிரத்து 257 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான, 34 புதிய தொழில் முதலீட்டுத் திட்டங்களுக்கு, மாநில அமைச்சரவை அங்கீகாரம்

மேலும் படிக்க..