60 சதவீத மக்களின் குரல்

60 சதவீத மக்களின் குரல் நசுக்கப்பட்டுள்ளது : ராகுல் கருத்து!

நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் முன்கூட்டியே நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், 60 சதவீத மக்களின் குரல் நசுக்கப்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் கட்சியினர் விமர்சித்துள்ளனர். இது குறித்து

மேலும் படிக்க..

60 சதவீத மக்களின் குரல் நசுக்கப்பட்டுள்ளது : ராகுல் கருத்து!

நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் முன்கூட்டியே நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், 60 சதவீத மக்களின் குரல் நசுக்கப்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் கட்சியினர் விமர்சித்துள்ளனர். இது

மேலும் படிக்க..