December 9, 2023 9:55 pm

Dr. Demden Eric

சாவி துளை அறுவை சிகிச்சையின் இந்திய தந்தை மரணம்

சாவி துளை அறுவை சிகிச்சையை(laparoscopic) முதல் முதலாக இந்தியாவில் நடத்திய பெருமைக்குரிய டாக்டர் டெம்டன் எரிக் உதவாடியா தனது 88 வது

மேலும் படிக்க..

சாவி துளை அறுவை சிகிச்சையின் இந்திய தந்தை மரணம்

சாவி துளை அறுவை சிகிச்சையை(laparoscopic) முதல் முதலாக இந்தியாவில் நடத்திய பெருமைக்குரிய டாக்டர் டெம்டன் எரிக் உதவாடியா தனது 88

மேலும் படிக்க..