இலங்கை பொதுத்தேர்தல் 2020

இலங்கை பொதுத்தேர்தல் 2020
முடிவுகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள வணக்கம் இலண்டனுடன் இணைந்திருங்கள்  

ஆசிரியர்