காலி, மாத்தறை இறுதி முடிவு | ஆசனங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன


நடந்துமுடிந்த இலங்கை பாராளுமற்ற வாக்கு எண்ணும் பணி மிகவும் ஆறுதலாக நடைபெற்றுவரும் நிலையில் காலி, மாத்தறை மாவட்டங்களில் உத்தியோகபூர்வமாக முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆசிரியர்