ஆப்கனில் இருந்து அமெரிக்கர்கள்

ஆப்கனில் இருந்து அமெரிக்கர்கள் அழைத்து வரப்படும் வரை அமெரிக்க ராணுவம் அங்கு இருக்கும்!

வாஷிங்டன் : ஆப்கனில் இருந்து அமெரிக்க படைகளை திரும்பப் பெறும் நடவடிக்கையை குழப்பம் இல்லாமல் கையாள முடியாது என்று அமெரிக்க அதிபர்

மேலும் படிக்க..

ஆப்கனில் இருந்து அமெரிக்கர்கள் அழைத்து வரப்படும் வரை அமெரிக்க ராணுவம் அங்கு இருக்கும்!

வாஷிங்டன் : ஆப்கனில் இருந்து அமெரிக்க படைகளை திரும்பப் பெறும் நடவடிக்கையை குழப்பம் இல்லாமல் கையாள முடியாது என்று அமெரிக்க

மேலும் படிக்க..